Organska proizvodnja

BIO FARMA ŠOKŠIĆ

Povratak prirodi i tradiciji

Na Bio Farmi Šokšić, posvećeni smo organskoj proizvodnji i očuvanju životne sredine. Naš cilj je da ponudimo zdrave, visokokvalitetne proizvode koji su proizvedeni uz poštovanje prirode i njenih resursa.

Naša proizvodnja temelji se na održivim poljoprivrednim praksama koje poštuju ekosistem i promovišu biodiverzitet.

U nastavku ćemo vam predstaviti osnovne principe naše organske proizvodnje, koji obuhvataju upravljanje tlom, prirodnu zaštitu biljaka, očuvanje biodiverziteta, održivu upotrebu vode i neprestano unapređenje.

Organski paradajz - Bio Farma Soksic

Priprema zemljišta

Naša organska proizvodnja počinje sa kvalitetnim i plodnim tlom, koje redovno testiramo kako bismo osigurali optimalan rast biljaka. Takođe, koristimo prirodno đubrenje, što poboljšava strukturu tla i obezbeđuje esencijalne hranljive materije za naše useve. Rotacija useva nam pomaže da održimo zdravlje tla i sprečimo iscrpljivanje hranljivih materija. Sve ovo nam omogućava da uzgajamo hranu visokog kvaliteta koja podržava vaš zdraviji način života.

Prirodna zaštita biljaka

Umesto sintetičkih pesticida, koristimo prirodne metode zaštite biljaka, kao što su biološka kontrola štetočina, kompatibilne biljne vrste i prirodni preparati. Ovi pristupi ne samo da štite naše useve, već i čuvaju korisne insekte, ptice i druge organizme u ekosistemu. Takođe, primenjujemo tehniku međurednog gajenja kako bismo smanjili rizik od širenja bolesti i štetočina.

Očuvanje biodiverziteta

Biodiverzitet igra ključnu ulogu u očuvanju zdrave životne sredine. U našoj proizvodnji, negujemo raznovrsnost biljnih vrsta i očuvanje prirodnih staništa. Na taj način, doprinosimo očuvanju lokalne flore i faune i promovišemo ravnotežu ekosistema. Pored toga, održavamo prirodne koridore i zaštitne pojaseve kako bismo pružili utočište divljim životinjama.

Održiva upotreba vode

Svesni smo važnosti očuvanja vode i njenog uticaja na okolinu, te primenjujemo održive metode navodnjavanja u našoj organskoj proizvodnji. Koristimo sisteme za kap po kap navodnjavanje, koji omogućavaju efikasno korišćenje vode i smanjuju njenu potrošnju. Ovi sistemi takođe obezbeđuju precizno navodnjavanje biljaka prema njihovim individualnim potrebama, čime se osigurava optimalan rast i razvoj.

Stalno unapređenje i sertifikacija

Na Bio farmi Šokšić, neprestano radimo na unapređenju naših proizvodnih metoda, u skladu sa najnovijim naučnim saznanjima u oblasti organske poljoprivrede. Redovno sarađujemo sa stručnjacima i institucijama kako bismo usvojili najbolje prakse i inovacije u našoj proizvodnji. Naša proizvodnja je sertifikovana od strane relevantnih organskih sertifikacionih tela, što garantuje da naši proizvodi ispunjavaju stroge standarde kvaliteta, sigurnosti i očuvanja životne sredine.