Uslovi korišćenja i prodaje

Opšti uslovi

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon), obaveštavamo svoje potrošače, koji robu kupuju putem internet sajta www.biofarmasoksic.rs :

– da se osnovna obeležja proizvoda mogu pronaći na sajtu www.biofarmasoksic.rs

– da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) kupovina preko naše internet prodavnice www.biofarmasoksic.rs smatra prodajom na daljinu

– da roba koja se prodaje putem internet sajta www.biofarmasoksic.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom. Detaljne informacije o proizvodu možete dobiti pozivom na broj 0694406627 ili kontaktom na e-mail biofarmasoksic@gmail.com

– da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal

– da su sve cene izražene sa uračunatim PDV-om

– da je usluga isporuke robe besplatna za porudzbine koje su veće od 5.000 dinara. Ukoliko je vrednost porudžbine manja od 5.000 dinara, cena isporuke će iznositi 300-700 dinara.

– da kupljene proizvode isporučujemo putem Post Express, na način kako je to definisano na strani USLOVI ISPORUKE.

– da potrošač proizvode koje kupuje putem internet prodavnice www.biofarmasoksic.rs može platiti pouzećem gotovinski

– da se saobraznost robe u ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom

– da je sajt www.biofarmasoksic.rs dužan da isporuči proizvode saobrazne ugovoru. Ako isporučeni proizvodi nisu saobrazni ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi www.biofarmasoksic.rs

– da u slučaju prijema proizvoda potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetni proizvod, uroku od 14 dana na način kako je to definisano na strani PRAVO NA ODUSTAJANJE

– da za proizvode koji su poručeni putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći na strani REKLAMACIJE